29. Styrning i offentlig sektor – vilka är nycklarna till framgång?

29. Styrning i offentlig sektor – vilka är nycklarna till framgång?

Styrningen av offentlig sektor utvecklas kontinuerligt och det finns många olika namngivna styrlogiker: New Public Management, tillitsbaserad styrning, New public governance, mål- och resultatstyrning, osv. De betonar olika komponenter som agilitet, mätbarhet, dialog, samverka m.m. för att markera vad som är viktigt i styrningen. Vad kännetecknar kommuner och regioner med framgångsrik och hållbar styrning? Finns det några gemensamma styrkomponenter och mönster för framgång?

Gunnar Gidenstam, SKR, Johan Åkesson, Handelshögskolan Göteborgs Universitet, Monica Skagne, kommunchef Växjö och Malin Aronsson, kommundirektör Kungsbacka.
Moderator: Linda Nordberg, SKR

0