62.Styrningsmöjligheter i en ny kommunallag

62.Styrningsmöjligheter i en ny kommunallag

I den nya kommunallag som träder i kraft den 1 januari 2018 finns flera nyheter som har betydelse för styrningen. Det handlar framförallt om möjligheten att stärka styrelsens ställning. Vilka politiska möjligheter och vilka risker ligger i en sådan stärkt ställning? Med den nya kommunallagen kommer också ett nytt krav på styrelsen att ta fram en instruktion för kommunchefen. Hur en sådan ska se ut är upp till varje styrelse att besluta. Vilka frågor är viktiga lyfta fram och hur kan arbetet följas upp?

Helena Linde, förbundsjurist Sveriges Kommuner och Landsting, Hans Knutsson, lektor KEFU Lund universitet, Ann Sofie Andersson Kommunstyrelsens ordförande i Östersunds kommun, Fredrik Hansson v. kommunstyrelseordförande och Ann-Charlotte Järnström kommundirektör i Kungsbacka kommun.

0