106. Bättre skolresultat med Styrsam

22 nov 2023
16:45 - 17:30
G3

106. Bättre skolresultat med Styrsam

Styrsam är ett helt nytt material för förbättra skolresultat genom bättre dialog och samverkan mellan politik och förvaltning på skolområdet. Styrsam kan användas brett och flexibelt och riktar sig till samtliga nämnder och politiker inom skolan. Materialet ger en bra introduktion till skolans ledningsprocesser och olika styrningsdilemman och passar såväl den nyvalde som den erfarne politikern. Här presenteras STYRSAM-modellen av SKR och en kommun som arbetat med den.

Solveig Nilsson (S), ordförande förskolenämnen, Sara Drew, t.f. verksamhetschef Västerås stad och Daniel Berr, SKR.