39. Sveriges agenda för digitalisering

39. Sveriges agenda för digitalisering

Digitaliseringen pekas ut som det kanske viktigaste området för att säkerställa framtidens välfärd. Tidigare har Sverige legat i topp när det gäller digitalisering men har börjat se andra länder springa förbi. Nu satsar regeringen miljardbelopp för att inte minst se till att man hänger med i utvecklingen av AI. Ligger satsningarna i linje med vad som efterfrågas av offentlig sektor, och i vilken utsträckning samverkar man med företagen som ska leverera lösningarna till kommuner, regioner och stat? Har man samma bild av vilka utmaningar vi står inför och hur man löser dessa?

Erik Slottner, civilminister, Palle Lundberg, vd SKR och Åsa Zetterberg, förbundsdirektör TechSverige.
Moderator: Joakim Jardenberg, förändringsledare.