40. Sveriges KvalitetsKommun – de nominerade är …

40. Sveriges KvalitetsKommun – de nominerade är …

Svenska kommuner strävar efter att tillhandahålla högsta möjliga kvalitet i tjänsterna till lägsta möjliga kostnad. Men vägen dit är inte enkel. Möt kommunerna med kvalitet rakt igenom som samtidigt lyfter medarbetarnas insatser för att skapa en bättre välfärd för medborgarna. De är bra på demokrati, service, arbetsmiljö och företagsklimat. Lyssna på ett samtal om aktuella utmaningar och hängiven utveckling.

Hans Karlsson, kommundirektör Arvika kommun, Peter Schölander, KSO Höganäs kommun, Susanne Afzelius, kommundirektör Karlskoga kommun och Wiktor Öberg, KSO Ulricehamns kommun.
Moderator: Ola Odebäck, chef ekonomi och styrning SKR.