36. Sveriges Modernaste Myndighet. De nominerade är …

36. Sveriges Modernaste Myndighet. De nominerade är …

Sverige har över 300 statliga myndigheter som arbetar för att medborgare och företag ska få en bra och effektiv service. Det finns ändå ett behov av att stärka rättssäkerheten, modernisera och effektivisera den statliga förvaltningen. Uppdraget ska utföras med hög kvalitet och rättssäkerhet och en hög grad av enkelhet. För att bemästra en rörligare omvärld präglad av snabba förändringar behöver myndigheten bygga en organisation som är öppen, förändringsbenägen och lärande. Möt de nominerade myndigheterna 2019.

Generaldirektörerna Christina Forsberg, CSN, Inger Ek, Upphandlingsmyndigheten och Clas Olsson, Ekonomistyrningsverket.
Moderator: Anders Christensson, partner PwC.

0