30. Sveriges Modernaste Myndighet. De nominerade är …

30. Sveriges Modernaste Myndighet. De nominerade är …

Sverige har 343 statliga myndigheter som arbetar för att människor och företag ska få en bra och effektiv service. Den moderna myndigheten är innovativ och samverkande och levererar service så enkelt som möjligt. Uppdraget innebär ständig utveckling och ständiga förbättringar. Möt myndigheterna som blivit nominerade som Sveriges modernaste.

Marcus Isgren, ordförande Allmänna reklamationsnämnden, Karin Lönnheden, tf generaldirektör Integritetsskyddsmyndigheten, Aurora Lindberg, gd Specialpedagogiska skolmyndigheten, Lars Amréus överintendent Statens maritima och transporthistoriska museer och Gunilla Paulsson, myndighetschef Fastighetsmäklarinspektionen.
Moderator: Annelie Roswall Ljunggren, generaldirektör Statskontoret.