36. Sveriges Modernaste Myndighet. De nominerade är …

36. Sveriges Modernaste Myndighet. De nominerade är …

Sverige har över 300 statliga myndigheter som arbetar för att medborgare och företag ska få en bra och effektiv service. Det finns ändå ett behov av att stärka rättssäkerheten, modernisera och effektivisera den statliga förvaltningen. Uppdraget ska utföras med hög kvalitet och rättssäkerhet och en hög grad av enkelhet. För att bemästra en rörligare omvärld präglad av snabba förändringar behöver myndigheten bygga en organisation som är öppen, förändringsbenägen och lärande. Möt de myndigheter som ligger i framkant och blivit nominerade som Sveriges modernaste 2019.

Christina Forsberg, generaldirektör CSN, Inger Ek, generaldirektör Upphandlingsmyndigheten och Clas Olsson, generaldirektör Ekonomistyrningsverket.
Moderator: Anders Christensson, partner PwC.

0