22.Sveriges Modernaste Myndighet. De nominerade är …

22.Sveriges Modernaste Myndighet. De nominerade är …

Sverige har över 300 statliga myndigheter som arbetar för att medborgare och företag ska få en bra och effektiv service. Det finns ändå ett behov av att modernisera och effektivisera den statliga förvaltningen ytterligare. Den moderna myndigheten är innovativ och samverkande, och levererar service så enkelt som möjligt. Uppdraget innebär ständig utveckling och ständiga förbättringar. Möt de myndigheter som blivit nominerade som Sveriges modernaste 2017.

Kim Reenaas, avdelningschef Elsäkerhetsverket, Nina Cromnier, generaldirektör Kemikalieinspektionen, Ola Melin, länsöverdirektör Länsstyrelsen Skåne, Tomas Hedlund, avdelningschef Socialstyrelsen och Erik Brandsma, generaldirektör Energimyndigheten.
Moderator: Britta Lejon, ordförande ST.

0