Systematiskt kvalitetsarbete i praktiken

14 Nov 2017
14:30 - 15:00
Tema Skola/Utbildning

Systematiskt kvalitetsarbete i praktiken

Systematiskt kvalitetsarbete är av stor vikt i allt offentligt arbete. Skattebetalare och insatstagare ska veta att skola, vård och omsorg bedrivs effektivt och att alla får vad de kan förvänta sig.

Annelie Svensson och Joakim Nertyk. Specialister inom vård, omsorg och utbildning, KPMG.
Seminariearrangör: KPMG.

0