159. Systemhotande välfärdsbrottslighet

159. Systemhotande välfärdsbrottslighet

Kommuner och regioner kan hamna i situationer där man utsätts för korruption, fusk och oegentligheter. Välfärdsbrottsligheten är i vissa fall systematisk och organiserad, i andra fall baserad på möjligheter och bristande kontroller. I alla fall är det särskilt allvarligt och kan bli av systemhotande karaktär då det handlar om allmänna medel som utnyttjas. Det är inte alltid det finns utrymme och kunskap att förebygga, leta och agera – för detta krävs tid, engagemang, stöd och en struktur i organisationen. Men hur skapar man sig detta? Vi presenterar en rapport och ett stödmaterial som kan användas för att bekämpa brottsligheten.

Anders Haglund, konsult A Haglund Rådgivning AB och Lotta Ricklander, SKL.
Moderator: Thomaz Ohlsson, SKL.

0