131. Ta din organisation in i framtiden genom att öka dess digitala mognad!

131. Ta din organisation in i framtiden genom att öka dess digitala mognad!

För att klara välfärdens utmaningar måste vi ta tillvara digitaliseringens möjligheter. Förutsättningar för detta skapas genom att bl a öka organisationens digitala mognad. Men hur gör vi det? Ta del av hur projektet Digital mognad bidrar till att möta de olika utmaningar som kommuner och regioner tampas med i sin strävan att öka sin digitala förmåga och göra upp med sitt digitala arv. Med utgångspunkt i DiMiOS-modellen (Digital Mognad i Offentlig Sektor) tittar vi närmare på svårigheten med att gå från ord till handling.

Emma Patel, projektkommunikatör Adda, Frida Evertsson, utvecklingsstrateg Kumla kommun och Niklas Hörling, CDO Kalmar kommun.
Moderator: Fredrik Carlsson, digitaliseringsstrateg SKR.

0