Ta kontroll över bidragen!

08 mar 2022
10:15 - 11:00

Ta kontroll över bidragen!

Statskontorets rapporter visar att statens styrning av kommunsektorn ökat och blivit mer komplex bl a genom ökat antal riktade bidrag. De riktade statsbidragen har ökat med 60% och antalet är nu över 200 st. Staten betalar ut nästan 50 miljarder i riktade bidrag och kostnadsersättningar till kommuner. Hur ska kommuner få överblick och kontroll över bidragsfloran? Serkon har tagit fram ett kombinerat bevaknings-/ processverktyg som hjälper kommuner med riktade statsbidrag och kompletterande finansiering av verksamheten.

Joakim Grimsland, konsultchef och Blagoj Kociski, vd, Serkon.
Seminariearrangör: Serkon.

0