Tandhygienist i kommunal verksamhet – ett nytänkande samverkansprojekt

03 maj 2022
10:00 - 10:30
Öppet Forum

Tandhygienist i kommunal verksamhet – ett nytänkande samverkansprojekt

Tandvården för äldre är resurskrävande, komplicerat samt förenat med lidande för den enskilde. Ofta innebär det stora kostnader för samhället. Tänk om man kunde inkludera munhälsan på ett strategiskt plan i den kommunala verksamheten där tandhygienister säkrar upp rutiner och arbetar övergripande precis som t.ex. Medicinskt Ansvarig Sjuksköterska? I Mariestad inrättade man ett projekt ”Tandhygienist i kommunal verksamhet” (TAIK) med målet att överbrygga det kompetensgap som existerar.

Jessica Persson, leg. tandhygienist, projektledare och Catharina Hägglin, docent och vetenskaplig utvärderare TAIK-projektet, Folktandvården Västra Götaland

0