22. INSTÄLLD: Tänk nytt och ställ om till framtidens gröna samhälle

22. INSTÄLLD: Tänk nytt och ställ om till framtidens gröna samhälle

I en värld som står inför stora omdaningar orsakade av klimatförändringar och resursbrist, har såväl näringslivet som offentlig sektor en viktig roll att spela. I takt med en ökad efterfrågan på hållbara och högkvalitativa produkter för att ställa om till framtidens gröna samhälle har näringslivet möjligheten att flytta fram sina positioner. Miljöteknik, innovationer, globala samarbeten, forskning och utveckling är alla viktiga i strävan efter en hållbar utveckling och därmed på sikt ett hållbart samhälle. För att potentialen till den gröna omställningen ska realiseras krävs dock politiska förändringar och satsningar från branschen. Vad krävs för att skapa dessa förändringar?

”Batteridrottningen” Christina Lampe-Önnerud, vd Cadenza Innovation och Stefan Edman, miljödebattör.
Moderator: Helena Stålnert, journalist

0