97. Ta till vara brukarnas kunskaper!

97. Ta till vara brukarnas kunskaper!

Genom att ta till vara den kunskap som finns hos brukare och patienter kan verksamheten förbättras. I Helsingborg har brukare blivit utvecklare som deltar i arbetet från idé till genomförande. Till exempel genom medverkan vid rekrytering, för att motarbeta digitalt utanförskap samt i en klarspråksgrupp. Landets första stödcenter för cancerberörda, Kraftens hus i Borås, har utformats inom ramen för ett socialt innovationsprojekt tillsammans med dem som vet vad cancer innebär. Här erbjuds emotionellt, socialt och praktiskt stöd som komplement till sjukvårdens rehabilitering.

Pia Bredegård, patient- och närståendeföreträdare Kraftens Hus, Kalle Pettersson, utvecklingschef och Ia Jonsson, brukarutvecklare Helsingborgs stad.
Moderator: Ralph Harlid, strateg SÄS Västra Götalandsregionen.

0