104. Teknik handlar inte enbart om Robotics process automation (RPA) 

13 nov 2019
15:30 - 16:30
G2

104. Teknik handlar inte enbart om Robotics process automation (RPA) 

Uddevalla kommun har tagit sin automationsresa på allvar, de har börjat smått och skalat upp successivt. Dessutom har de gjort en kommunövergripande screening på de processer som kan vara lämpliga för automation i syfte att lägga in detta för kommande budgetår. Utöver detta ser de över annan möjlig teknik som kan öka medarbetarnas effektivitet samt en ökad servicegrad hos medborgaren.

Roger Granat, tf socialchef i Uddevalla kommun och Ola Johnsson, rådgivare Public sector PwC
Seminariearrangör: PwC

0