86. Teknik och äldreomsorg – gör det lätt att göra rätt

86. Teknik och äldreomsorg – gör det lätt att göra rätt

Hur kan digitalisering bidra till utveckling av framtidens vård och omsorg? Tekniska lösningar är en del av vardagen men variationen är stor över landet. Medarbetarnas erfarenheter och inflytande är avgörande för lyckad digitalisering. Likaså modiga politiska beslut. Vi bjuder på diskussion, goda exempel och gör det lätt att göra rätt.

Anders Ygeman, digitaliseringsminister, Tobias Baudin, förbundsordförande Kommunal, Ann-Sophie Gustafsson, Karlstads kommun, Anna Spånt Enbuske, Kommunal, Daniel Forslund, SKL.
Moderator Lisa Bondesson, Kommunal.
Seminariearrangör: Kommunal.

0