8. Inställt – Teknologi och hälsosamt åldrande

21 nov 2023
11:00 - 12:00
G3

8. Inställt – Teknologi och hälsosamt åldrande


Hälsosamt åldrande blir en allt viktigare fråga när fler blir allt äldre. Hur gör man för att upprätthålla en god hälsa, funktionalitet och livskvalitet under hela livet – inte minst med koppling till den tekniska utvecklingen i samhället? Det gäller så klart den fysiska hälsan men också de sociala aspekterna för att dra nytta av olika innovationer och hjälpmedel. Det finns både hälsosam och ohälsosam konsumtion av teknik. I seminariet behandlas komplexa frågor som uppstår i samband med hälsosamt åldrande och teknikutveckling.

Laurel Anderson, professor emeritus Arizona State University.
Moderator: Bo Edvardsson, professor CTF, Karlstads universitet.
Seminariespråk: Engelska.