Telia HomeCare: proaktiv, insiktsdriven och personcentrerad vård på distans.

14 nov 2019
10:30 - 10:45
Smartare Samhälle

Telia HomeCare: proaktiv, insiktsdriven och personcentrerad vård på distans.

Genom att erbjuda patienter möjligheten att dela hälsodata med vården kan vården ges ytterligare underlag för kliniska beslut, preventivt förhindra försämrade tillstånd och behandla patienter där patientens trygghet är som störst, nämligen i hemmet.

Mattias Bengtsson, Digital Health Specialist, Telia

0