28.Testa!

28.Testa!

Samhällets utveckling är ett ständigt pågående experiment. Det traditionella arbetssättet inom offentlig sektor bygger på utredning, diskussion, beslut och genomförande – ofta storskaligt. Men hur kan vi bygga en kultur där man kontinuerligt tillämpar tester som en del i en lärande organisation? Vilken roll har politiken och hur gör vi det tillsammans med andra samhällsaktörer?

Hans Fogelberg, regionutvecklare Västra Götalandsregion, Daniel Forslund (L), innovationslandstingsråd Stockholms läns landsting, Niklas Wahlberg, vd Lindholmen Science Park och Klas Danerlöv, samordnare innovationsfrågor SKL.
Moderator: Anna Lindström, Sveriges Kommuner och Landsting.
Se Daniel Forslund om sin medverkan på Kvalitetsmässan

0