63. Tillförlitlig, Tillitsfull eller Dynamisk styrning?

63. Tillförlitlig, Tillitsfull eller Dynamisk styrning?

Ska offentlig styrning och ledning vara tillförlitlig, tillitsfull eller dynamisk? Behöver det ena utesluta det andra? Vad är det som skiljer och förenar i den önskade förändringen? Ta del av ett högaktuellt samtal mellan experter på området.

Stefan Tengblad, professor Human Resource Management Göteborgs universitet och redaktör till SNS-rapporten Tillförlitlig styrning och organisering av välfärden, Maria Reinholdsson, kommunchef Ale kommun, Laura Hartman, tidigare ordförande i Tillitsdelegationen och Johan Frisack, affärsområdesansvarig Ekan Management.
Seminariearrangör: Ekan Management.