117. Tillit och kontroll – en förutsättning för en välfungerande styrning!

117. Tillit och kontroll – en förutsättning för en välfungerande styrning!

Tillit i styrningen innebär ett perspektivskifte där utformningen av styrningen sker i samskapande med verksamheten. Prestationer utvärderas utifrån en nära och respektfull dialog med den granskade både genom mätning av resultat men också med ett tydligt fokus på främjande och utveckling. Mål- och resultatstyrning kommer fortsättningsvis vara en viktig del i styrningen men hur påverkas den när tillit också blir en del i styrningen?

Jonas Rydberg, kommunchef Östra Göinge, Maria Wirén, utvecklingschef förskole- och grundskoleverksamheten Varberg och Martin Engström, sjukhusdirektör Hallands sjukhus.
Moderator: Christine Feuk, SKL.

0