117. Tillit och kontroll – en förutsättning för en välfungerande styrning!

117. Tillit och kontroll – en förutsättning för en välfungerande styrning!

Tillit i styrningen innebär ett  perspektivskifte där utformningen av styrningen sker i samskapande med verksamheten. Prestationer utvärderas utifrån en nära och respektfull dialog med den granskade både genom mätning av resultat men också med ett tydligt fokus på främjande och utveckling. Mål- och resultatstyrning kommer fortsättningsvis vara en viktig del i styrningen men hur påverkas den när tillit också blir en del i styrningen?

Jonas Rydberg, kommunchef Östra Göinge kommun, Maria Wirén, utvecklingschef Förskole- och grundskoleverksamheten Varbergs kommun och Martin Engström, hälso- och sjukhusdirektör Hallands sjukhus.
Moderator: Christine Feuk, SKL

0