Tillitsbaserad och effektiv styrning i offentlig sektor

08 mar 2022
13:45 - 14:45

Tillitsbaserad och effektiv styrning i offentlig sektor

Många i offentlig sektor arbetar med att åstadkomma en mer tillitsbaserad ledning och styrning. Utifrån forskning vet vi att tillit bidrar till effektivitet, men hur visar det sig i praktiken? I seminariet får du höra om hur vi kan forma tillitsbaserade och effektiva styr- och ledningsprocesser när vi arbetar med målstyrning, resursallokering, prognostisering och uppföljning av verksamheten. Arrangören Hypergene inleder och avslutar med korta reflektioner.

Svein Arne Östevik, managementkonsult Ekan Management och Robin Askelöf, CMO Hypergene.
Seminariearrangör: Hypergene.

0