49. Tillitsutredningen, och sen då?

49. Tillitsutredningen, och sen då?

År 2016 sjösattes regeringens tillitsreform, efter högljudda larm från forskare och professionsförbund om bl a detaljstyrning och dålig arbetsmiljö. Nu skulle offentlig sektor arbeta utifrån en ledningsfilosofi präglad av tillit till de medborgarnära yrkesgrupperna. En forskningsnära utredning tillsattes: Tillitsdelegationen. Nu är dess främjande uppdrag avslutat. Vilka lärdomar kan dras utifrån arbetet? Vilka tecken på omställning ser vi i samhället? Och hur ser det forskarsamhälle som har varit en drivande kraft bakom tillitsreformen på nödvändiga insatser framöver?

Louise Bringselius, docent i företagsekonomi vid Lunds universitet och fd forskningsledare i Tillitsdelegationen, Lotta Dellve, professor i arbetsvetenskap vid Göteborgs universitet och Ingibjörg Jonsdottir, professor vid Avdelningen för samhällsmedicin och folkhälsa vid Göteborgs universitet.
Moderator: K-G Bergström, journalist

0