49. Tillitsutredningen, och sen då?

49. Tillitsutredningen, och sen då?

Tillitsdelegationens uppdrag är på väg att avslutas och det är dags att utvärdera effekterna av uppdraget. Kommer delegationens arbete påverka styrningen av de offentliga verksamheterna i önskad riktning? Blev det som civilminister Ardalan Shekarabi hade tänkt sig när han först sjösatte reformen? Det sista tilläggsdirektivet om introduktionsutbildning för statsanställda kommer presenteras 2020. Då återstår frågan vem som tar ansvaret för att fortsätta utveckla styrningen av det offentliga Sverige.

Christina Forsberg, ordförande och Louise Bringselius, forskningsledare, Tillitsdelegationen.
Moderator: K-G Bergström, journalist

0