15. Tillsammans digitaliserar vi Sverige

02 maj 2022
13:15 - 14:00
A3

15. Tillsammans digitaliserar vi Sverige

För att skapa ett hållbart välfärdssamhälle behöver digitaliseringen av Sverige intensifieras. Därför finns DIGG. Hur ska Sveriges digitala infrastruktur utvecklas?  Tillsammans med hela den offentliga förvaltningen arbetar vi för att omställningen ska bli verklighet, och till nytta för alla.

Anna Eriksson, generaldirektör DIGG – Myndigheten för digital förvaltning.

0