57.Tillsammans för framtidens stad

57.Tillsammans för framtidens stad

På politikernas agenda står 700 000 bostäder och fossilfria transporter inom 15 år. ABC-staden 2.0 är ett konkret exempel på hur detta kan uppnås. Vi har idéer om den goda staden där människor bor, arbetar och möts och där vi med hjälp av dagens och morgondagens digitala tjänster bygger ett samhälle där människor vill leva – länge. Vi är beredda att tillsammans med politiken och akademin förverkliga ABC-staden 2.0 eller det vi kallar Activity Based City. ”Partnership is the new leadership” – ABC-staden är ett gemensamt initiativ av MTR, WSP, Scania och Skanska. Välkommen att lyssna till våra idéer kring den goda staden!

Mats Rönnbo, Skanska, Thomas Sandell, Sandellsandberg Arkitekter, Åsa Elm, MTR och Fredrik Bergström, WSP.
Moderator: Göran Cars, professor i samhällsbyggnad vid KTH.
Seminariearrangör: Skanska.

0