Tillsammans för klimatets skull

13 nov 2019
10:00 - 10:30
Smartare Samhälle

Tillsammans för klimatets skull

Komplexa samhällsutmaningar kräver lokal samverkan. I Uppsala firar Klimatprotokollet snart tio år av samarbete mellan företag, organisationer, myndigheter och universitet. Hör hur Uppsala kommun arbetar för att underlätta lokal samverkan med många olika organisationer över lång tid.

Björn Sigurdson, klimatstrateg och samordnare för Uppsala klimatprotokoll
Seminariearrangör: Uppsala kommun

0