Tips! Så gör du skillnad i äldreomsorgen

Tips! Så gör du skillnad i äldreomsorgen

Kommunal visar hur personalen gör skillnad på arbetsplatsen – med rätt satsningar på bemanning kan arbetsgivare bli mer attraktiva. Konkreta tips till dig som vågar göra skillnad!

Karina Pettersson, Helén Ericsson och Lena Laumann, Kommunal.
Moderator: Sladjana Gustafsson, ordförande Kommunal Väst.
Seminariearrangör: Kommunal