92. Tjänstedesign i traditionella organisationer – erfarenheter från Australien

03 maj 2022
15:15 - 16:15
G2

92. Tjänstedesign i traditionella organisationer – erfarenheter från Australien

Offentlig sektor beskrivs ofta som gammalmodig där historiska och traditionella strukturer lever kvar och är svåra att rubba. Fördelarna med att jobba med tjänstedesign gör det möjligt att tillhandahålla kvalitet genom service inom tjänstesektorn men är även en viktig drivkraft för att skapa institutionella förändringar. Att jobba med tjänstedesign på strategisk nivå gör det möjligt att utveckla rätt tjänst för rätt målgrupp och därigenom stärka organisationens innovationskraft trots att man bär ett historiskt arv av strukturer oavsett om det är inom hälso- och sjukvården eller förvaltningsinstitutioner.

Ingo Karpen, professor i företagsekonomi och design Karlstads universitet.
Moderator: Bo Edvardsson, professor Karlstad universitet.
Seminariespråk: Engelska.

0