132. Tjänstedesign som hävstång för en innovativ offentlig service

14 nov 2019
10:10 - 11:30
G1

132. Tjänstedesign som hävstång för en innovativ offentlig service

Servicedesign har visat sig vara en effektiv strategi för innovation inom den offentliga sektorn. Här får du ta del av insikter och illustrativa fall som visar hur servicedesign kan stödja förändringar i positiv riktning. Ett exempel är hur kreativa och medborgarcentrerade tillvägagångssätt för servicedesign har hjälpt till att utveckla nya servicelösningar för hudcancerpatienter i vårdsystemet. Ett annat är hur LabX, ett regeringslaboratorium för offentlig innovation, främjar utvecklingen av innovationsmöjligheter inom den offentliga sektorn.

Lia Patrício, biträdande professor University of Porto.
Moderator: Bo Edvardsson, professor Centrum för tjänsteforskning.
Seminariespråk: Engelska.

0