132. Tjänstedesign som hävstång för en innovativ offentlig service

14 Nov 2019
10:10 - 11:30

132. Tjänstedesign som hävstång för en innovativ offentlig service

Under det senaste årtiondet har servicedesign visat sig vara en effektiv strategi för innovation inom den offentliga sektorn. I seminariet får du ta del av insikter och illustrativa fall som visar hur servicedesign kan stödja förändringar i positiv riktning Ett exempel är hur kreativa och medborgarcentrerade tillvägagångssätt för servicedesign har hjälpt till att utveckla nya servicelösningar för hudcancerpatienter i vårdsystemet. Ett annat är hur LabX, ett regeringslaboratorium för offentlig innovation, främjar utvecklingen av innovationsmöjligheter inom den offentliga sektorn.

Lia Patrício, biträdande professor University of Porto.
Moderator: Bo Edvardsson, professor Centrum för tjänsteforskning Karlstads universitet.
Seminariespråk: Engelska.

0