37. Toppolitiker leder för framtidens välfärd och demokrati

37. Toppolitiker leder för framtidens välfärd och demokrati

Framtiden i kommuner och regioner måste vi skapa tillsammans där vi arbetar strategiskt och långsiktigt. Att vara en möjliggörare och bygga tillitsfulla möten behövs för att lösa komplexa frågor med både medborgare och medarbetare, samt med många samhällsaktörer. Utmaningen blir att skapa en gemensam grund att stå på och långsiktiga hållbara lösningar. Där har Toppolitiker en central betydelse för framtidens välfärd och demokrati genom hur de leder och styr.

Per-Ola Mattsson (S), KSO Karlshamn, Stihna Johansson-Evertsson (C), KSO Högsby, Anders Johansson (C), KSO Mönsterås, Hans Jildesten (S), KSO Storfors, Mathias Bohman (S), oppositionsråd Upplands Väsby och Stina Munters (C), KSO Vansbro.
Moderator: Lena Lindgren SKL.

0