SVERIGES KVALITETSKOMMUN – TRYGGHET OCH VÄLFÄRD GENOM LIVET

11 nov 2020
10:10 - 10:20

SVERIGES KVALITETSKOMMUN – TRYGGHET OCH VÄLFÄRD GENOM LIVET

Trygghet och välfärd genom livet är ett av Sollentuna kommuns tre övergripande mål.
I Sollentuna ska alla invånare ha de bästa förutsättningarna i livet. Trygghetsarbetet har därför hög prioritet. Vi var en av de första kommunerna i landet med en systematiserad samverkan mellan polisen och kommunens verksamheter, som skola och socialtjänst, med metoden Effektiv Samverkan för Trygghet (EST). Utifrån gemensamma lägesbilder styr vi med stöd av EST-metoden vår uppmärksamhet och våra resurser till de områden där de gör störst nytta.

En viktig del i vårt trygghetsarbete är att ge våra barn och unga goda uppväxtvillkor. Det finns en rad insatser som stärker och utvecklar barnen på resan mot vuxenlivet – här delar vi med oss av några exempel på hur vi arbetar; genom familjecentraler där viktiga kompetenser sluter upp kring familjer som behöver stöd, genom att ge barnen trygghet i förskolan och genom en aktiv och inspirerande ungdomsverksamhet där vilda idéer kan bli verklighet.

Magnus Ramstrand (KD) ordförande kultur- och fritidsnämnden och BRÅ samt Caroline Olsson trygghetssamordnare Sollentuna kommun

 

0