97. Trygghetsskapande insatser i särskilt utsatta områden

03 maj 2022
16:30 - 17:15
A1

97. Trygghetsskapande insatser i särskilt utsatta områden

I vissa bostadsområden är brottsligheten och otryggheten högre än i övriga landet. Det rör sig då ofta om områden som också utmärks av andra sociala problem som socioekonomisk segregation, hög arbetslöshet, låg utbildningsnivå och höga ohälsotal. Ett framgångsrikt trygghetsarbete är därför en samordnad och långsiktig samverkan mellan flera lokala aktörer. Vilka insatser krävs för att bryta den onda spiralen?

Carin Götblad, polismästare hos nationella operativa avdelningen, NOA, Cecilia Fasth, vd Stena Fastigheter AB och Jonatan Alamo Block, sektionschef SKR.
Moderator: Christina Byström, samordnare Svenska Kyrkan

0