128. Billigare och bättre färd med samordning

128. Billigare och bättre färd med samordning

Både människor och varor transporteras miljövänligare och billigare genom samordning. Den ideella föreningen Skjutsgruppen sammanför via en app människor som ska resa åt samma håll. I grunden är detta en rörelse där vänner hjälper vänner och vänners vänner att resa tillsammans. Idag har man 70 000 användare över hela landet. Stadsleveransen är ett kommunalt projekt som tillhandahåller små elfordon som levererar varor i Göteborgs innerstad. Varorna har lastats över från tyngre fordon vid en central godsmottagning. Mindre trängsel, bättre luft och mindre buller är några av vinsterna.

Tommy Vestlie, affärsområdesansvarig mobilitet IUS Innovation, Magnus Jäderberg, verksamhetsstrateg Trafikkontoret Göteborgs Stad och Mattias Jägerskog, grundare Skjutsgruppen ideell förening.

0