42.Trygg utskrivning från sjukhus, eller…?

42.Trygg utskrivning från sjukhus, eller…?

Sjukhusavdelningar som stängs på grund av brist på personal, och platser på särskilt boende som minskar för varje år är idag inte ovanliga rubriker i dagspress. Samtidigt träder en ny lag ikraft 2018 som ställer krav på landsting och kommuner att komma överens om hur utskrivning från sjukhus ska se ut med målsättningen att öka kvalitén för sjuka äldre och samtidigt minska antalet onödiga sjukhusdygn. Kommer sjukvården och omsorgen att klara detta och göra så att den enskilda kan få en trygg hemgång?

Dag Larsson (S), ordf. Sjukvårdsdelegationen SKL, Hanna Stymne-Bratt, Norrtälje, Lars Liljedahl, socialchef Östersund, Ann Söderström, hälso och sjukvårdsdirektör VGR och Emma Spak, samordnare Nära Vård SKL.
Moderator: Greger Bengtsson och Maj Rom, SKL.

0