Uddevalla kommun – Erfarenheter från breddinförande av medicingivare

03 maj 2022
13:45 - 14:15
Vård & Hälsa

Uddevalla kommun – Erfarenheter från breddinförande av medicingivare

Sara Clarholm, enhetschef för sjuksköterskor, Uddevalla kommun
Seminariearrangör: Evondos AB

0