12. Unga chefer i offentlig sektor: Från ambition till inflytande

12. Unga chefer i offentlig sektor: Från ambition till inflytande

Behovet av att rekrytera och behålla nya chefer är stort inom många verksamheter i offentlig sektor. Men hur ser förutsättningarna ut för unga chefer? Ledarnas undersökningar visar att bristen på introduktion för unga chefer är alarmerande. Unga chefer inom offentlig sektor upplever i högre grad än äldre kollegor sin roll som otydlig. Att som ung chef leda erfarna specialister kan vara utmanande men innebär också en möjlighet att lära sig av deras kunskap och erfarenhet. Vilka förutsättningar har unga chefer att påverka samhället och bidra till förändring inom offentlig sektor?

Andreas Miller, förbundsordförande Ledarna, Susanne Lavemark, förhandlare arbetsgivarpolitiska avdelninge SKR och Niklas Sjöström, chefsstrateg Västra Götalands regionen.
Moderator: Fredrik Gustafsson, Marknads PR Ledarna.
Seminariearrangör: Ledarna.