7. Uppdrag Tillit

7. Uppdrag Tillit

Sedan början av 1990-talet har begreppet New Public Management (NPM) kommit att bli synonymt med hur man styr och kontrollerar verksamheter inom den offentliga sektorn. 2016 tillsattes Tillitsdelegationen med uppdraget att utveckla en tillits baserad styrning av det offentliga Sverige där medarbetarnas kunnande, erfarenhet och yrkesetik ska bli mer vägledande för att skapa större nytta och kvalitet för medborgarna. Vad innebär det för offentliganställda chefer och medarbetare? Delta i ett samtal utifrån Tillitsdelegationens slutrapport.

Christina Forsberg, ordförande och Anna Pauloff, huvudsekreterare, Tillitsdelegationen.
Moderator: K-G Bergström, journalist

0