159.Upphandla innovation och mervärde

159.Upphandla innovation och mervärde

Låt din upphandling nå sin fulla potential! Lås inte in leverantören i en teknisk beskrivning av befintliga förhållanden, utan var öppen för och stimulera leverantörens förmågor att utveckla leveransen. Detta kommer dig till nytta genom nya smarta och kostnadseffektiva leveranser som du inte kunnat föreställa dig. När du ändå är på gång – använd upphandlingen för att uppnå organisationens övergripande mål. Låt upphandlingen bidra till att uppnå hållbarhetsmålen. Endast din fantasi – och proportionalitetsprincipen – utgör den yttre gränsen för vad du kan uppnå!

Katarina Appelqvist, inköpschef Kungsbacka kommun, Peter Olsson VD Göteborgs Buss och Sophie Edler Hongelin, Trafikutredare Göteborgs Stad.
Moderator: Karin Peedu, upphandlingsstrateg SKL.

0