31. Upptäck kraften med hållbar och innovativ upphandling

31. Upptäck kraften med hållbar och innovativ upphandling

Hållbar och innovativ upphandling handlar om att göra medvetna val som tar hänsyn till miljömässiga, sociala och ekonomiska faktorer. Genom att vara öppen för nya idéer och lösningar kan vi driva fram nya teknologier, affärsmodeller och processer som gör att vi går mot en mer hållbar och livskraftig framtid för oss själva och kommande generationer. På vilket sätt kan offentliga verksamheter få stöd i det arbetet? Ta del av hur man arbetar i Finland följt av ett panelsamtal om hur Sverige bör agera i frågan.

Erik Slottner, civilminister, Palle Lundberg, vd SKR, Inger Ek, gd Upphandlingsmyndigheten och Isa-Maria Bergman, direktör KEINO – kompetenscentrumet för hållbar och innovativ offentlig upphandling.
Moderator: Charlotte Arnell, rådgivare offentlig rätt och digitalisering PwC.