17. Ur vägen grabbar! Låt fler kvinnor innovera på jobbet

17. Ur vägen grabbar! Låt fler kvinnor innovera på jobbet

Det är i stor utsträckning män med stora budgetar som utvecklar tekniken till den kvinnodominerade välfärdssektorn. Dyrköpta misstag kan undvikas och det finns sätt att utveckla system som är nära anpassade till verksamheten. En nyckel är att ge medarbetarna själva möjligheter att innovera och lösa problem för att förbättra servicen till patienter och brukare. Så hur får vi med fler kvinnor i intraprenörskapet?

Veronica Magnusson, förbundsordförande Vision, Katarina Blomkvist, projektledare Intraprenörskapskompassen, Anna Gärdin, digitaliseringsdirektör Nacka kommun och Katrien Vanhaverbeke, chef för lokal och regional utveckling SKL.
Moderator: Hans Björkman, ekonomie doktor och medgrundare till Coinnovate.
Seminariearrangör: Vision

0