108.Utmaningar med skolor i utanförskapsområden

108.Utmaningar med skolor i utanförskapsområden

Svensk skolas största utmaning är ojämlikheten menar många bedömare. Skolsegregationen har skapat skolor i utanförskapsområden med utmaningar som låga studieresultat, stort flöde av nyanlända elever och brister i det kompensatoriska uppdraget. Går det att bryta sig ur den negativa spiralen? Hur utvecklar man och förbättrar skolan trots dessa förutsättningar? Vi har samlat forskare och experter från akademin och fältet för att utmana bilden av den segregerade skolan som ett hopplöst fall.

Mats Widingson, Center för Skolutveckling Göteborg, Pirjo Lahdenperä, professor Mälardalens högskola och Hamid Zafar, rektor Sjumilaskolan Göteborg.
Moderator: Aleksandra Boscanin, ledarskribent GP.

0