126. Utveckla det kommunala budgetdokumentet

23 nov 2023
10:15 - 11:00
G3

126. Utveckla det kommunala budgetdokumentet

I en ny rapport, ”Budgetdokumentet – varierande dokument med förbättringspotential”, belyses vilka generella och specifika krav som kan ställas på ett budgetdokument, inte minst för att stimulera till en diskussion kring hur dessa kan utformas för att bland annat harmoniera mer med årsredovisningen. Lyssna på författaren Hans Peterssons idéer om hur du kan utveckla budgetdokumentet. Han har lång teoretisk och praktisk erfarenhet inom området.

Hans Petersson, finansiell analytiker KEF och Förvaltningshögskolan Göteborgs universitet.
Seminariearrangör: KEF.