Vad är viktigt för vårdkvaliteten?

02 maj 2022
11:30 - 12:00
Vård & Hälsa

Vad är viktigt för vårdkvaliteten?

Så skapar vi hög kvalitet i vården: ett hållbart yrkesliv, en säkrad kompetensförsörjning och en personcentrerad nära vård.

Ragnhild Karlsson, vice förbundsordförande Vårdförbundet
Seminariearrangör: Vårdförbundet

0