77. Vad gör en ledare till en bra ledare?

03 maj 2022
13:30 - 14:30
G3

77. Vad gör en ledare till en bra ledare?

Många känner oro inför förändringar, och ofta är det så att ju längre ut i organisationen man befinner sig desto svårare är det att ta till sig förändringar. Då är det ledarens ansvar att vara närvarande, lyssna och skapa en miljö där osäkerheten kring förändringen minskar. En bra ledare behöver inte ha alla svar. Och det måste du som ledare vara bekväm med och fokusera på att ha en plan för att säkerställa vad som behöver göras. Som ledare leder du människor, inte organisationer. Det kräver förmågan att kunna motivera, inspirera och skapa engagemang hos dina medarbetare. Möt en erfaren ledare som när hon slutade var den högst rankade kvinnan i brittiska armén.

Nicky Moffat, f d brigadgeneral i brittiska armén.
Moderator: Jerker Schmidt, garnisonspastor Försvarsmakten
Seminariespråk: Engelska.

0