9.Vad gör SKL för att stödja digitaliseringen i kommuner, landsting och regioner?

9.Vad gör SKL för att stödja digitaliseringen i kommuner, landsting och regioner?

Offentlig sektor behöver bli bättre på att använda digitaliseringens möjligheter för en enklare vardag för invånarna och för en mer effektiv verksamhet. Nu vill SKL genom förvärvet av Inera, kraftsamla de nationella resurserna för stöd till kommuner, landsting och regioner. Redan idag tillhandahåller Inera flera samhällsviktiga tjänster och nu ska verksamheten breddas till fler områden. SKL Kommentus erbjuder kommuner och landsting stöd kring upphandling och ramavtal och även de kraftsamlar nu inom digitalisering.

Johan Assarsson, vd Inera, Eva-Lotta Löwstedt Lundell, vd Kommentus och Jenny Birkestad, direktör avdelningen för digitalisering SKL.
Moderator: Åsa Zetterberg, sektionschef avd. för digitalisering SKL.

0