136. Vad kan vi lära i jämförelse med andra länder?

136. Vad kan vi lära i jämförelse med andra länder?

Sverige ska bli världsledande på digitaliseringen. Samtidigt som vi bedriver utveckling pågår intressanta insatser i omvärlden. Hur kan Sverige bli bättre på att dra nytta av erfarenheter från andra länder för att bland annat stärka det statliga ledarskapet? Singapore har satsat på livslångt lärande och infört intressant arkitekturstyrning. Storbritannien är duktiga på innovation och arbetssätt. EU gör mycket för att stärka digitaliseringens möjligheter. Regeringens Digitaliserings­råd i ett samtal som höjer blicken utanför våra egna gränser.

Anna Eriksson, generaldirektör DIGG, Jan Gulliksen, professor vid KTH och Sveriges digitala champion, Daniel Akenine, Nationell Teknik och Säkerhetschef för Microsoft Sverige och Ylva Strander, Enhetschef för innovationsledning på Vinnova.
Moderator: Robin Vetter, assisterande programchef Digitala Samhället, Fores
Seminariearrangör: Digitaliseringsrådet

0