Vad krävs av ett visselblåsarsystem?

Vad krävs av ett visselblåsarsystem?

Från och med 2022 är det en skyldighet för samtliga kommuner och regioner att ha ett visselblåsarsystem på plats. Under seminariet ges information om utredningen SOU 2020:38 ”Ökad trygghet för visselblåsare” och de lagförslag som presenteras där. Särskilt kommer arbetsgivarens skyldigheter att belysas. Erfarenheter från en kommun och en region som redan har ett visselblåsarsystem på plats kommer att presenteras såväl som möjligheter till erfarenheter och samtal mellan deltagarna.

Birgitta Holmström, förhandlingschef Skellefteå kommun och Mats Bunse, HR-strateg Region Halland.
Moderatorer: Ann Sofi Agnevik, förbundsjurist och Cecilia Berglin, projektledare, SKR.

0