113. Vad krävs av ett visselblåsarsystem?

113. Vad krävs av ett visselblåsarsystem?

Från och med 2022 är det en skyldighet för samtliga kommuner och regioner att ha ett visselblåsarsystem på plats. Under seminariet ges information om den nya lagen om skydd för personer som rapporterar om missförhållanden (2021:890) och hur bestämmelserna ska tolkas. Vi kommer att ge svar på de vanligaste frågorna som kommuner och regioner har haft vid inrättandet av interna rapporteringskanaler och möjlighet till erfarenhetsutbyte och samtal mellan deltagarna kommer att finnas.

Hayaat Ibrahim, generalsekreterare Institutet Mot Mutor (IMM), Ann Sofi Agnevik, förbundsjurist och Cecilia Berglin, projektledare, SKR.

0