106. Våga experimentera

13 nov 2019
15:50 - 16:50
A3

106. Våga experimentera

Komplexa globala samhällsutmaningar kräver nya, innovativa lösningar. Men hur hittar vi dessa när traditionella metoder inte längre räcker? Och hur utvecklar vi regelverk som stimulerar snarare än hindrar innovation. I både Finland och England har man arbetat över gränser och involverat användare och medborgare i processen. Satsningen har bidragit till en snabb samhällsreform genom att stärka försökskulturen. Man har skapat förutsättningar för nya produkter, tjänster och affärsmodeller som har utvecklats genom försök bland annat inom cirkulär ekonomi och digitalisering.

Ira Alanko, projektchef Försöksfinland och Andrea Siodmok, chef för UK Policy Lab.
Moderator: Jakob Hellman, tillförordnad avdelningschef Vinnova.
Seminariespråk: Engelska.

0