18. Vägval framtid

18. Vägval framtid

Att förstå och förhålla sig till hur olika trender och förändringskrafter påverkar oss lokalt, regionalt och nationellt i Sverige är av stor betydelse. Vilka är de viktiga trenderna att förhålla sig till mot 2035? Hur kommer de att påverka våra organisationer och hur rustar vi oss för att möta dem? Tillsammans med professor Josefina Syssner presenterar SKR de viktigaste trenderna för kommuner och regioner att ha koll på. Vi samtalar med två kommunrepresentanter om troliga konsekvenser av trenderna och hur man arbetar systematiskt med trend- och omvärldsarbete.

Josefina Syssner, professor på Centrum för kommunstrategiska studier, CKS, Elisabeth Fock, kommunchef Markaryds kommun, och Joel Ahlgren, utvecklingsledare Botkyrka kommun.
Moderator: Lisa Lindell, SKR.