5. Välfärden skapas tillsammans med medborgarna!

5. Välfärden skapas tillsammans med medborgarna!

Välfärden är inte en tjänst från kommunen utan något vi skapar tillsammans i lokalsamhället. Många kommuner i Sverige utforskar nu hur medskapande kan bli en del i styrningen. Men hur gör man? Flera danska kommuner har kommit långt i att utveckla välfärden genom helt nya former för samverkan med brukare och medborgare. Nästan tre av fyra danska kommuner ber nu medborgare om hjälp och inspiration inom alla områden, allt från stadsutveckling och äldrepolitik till barn och ungdomar. Vad kan vi i Sverige lära oss av Danmark?

Morten Hyllegaard, partner Udviklingsbureauet BETA Danmark och Rikke Berg, direktör Miljö och Teknik Svendborg kommune.
Moderator: Christine Feuk, SKL.

0