127. Välfärdens kompetensförsörjning – hur ror vi medan vi öser?

127. Välfärdens kompetensförsörjning – hur ror vi medan vi öser?

Välfärden står mitt i och inför en stor kompetensutmaning, vilket kräver nya visioner och arbetssätt. Samtidigt finns ett starkt tryck på kommuner och regioner att klara välfärdsuppdraget här och nu vad gäller exempelvis bemanning, lön, arbetstider och sjukfrånvaro. Hur klarar man av att hålla den långsiktiga kursen och fatta svåra beslut när det stormar som värst?

Zara Blidevik (M), ordförande socialnämnden Lilla Edets kommun, Julia Färjhage (C), kommunstyrelsens ordförande Lilla Edets kommun, Åsa Viklund-Lång (S), kommunstyrelsens ordförande i Gävle och ordförande SKR:s beredning för kompetensförsörjning, Mia Frisk (KD) regionråd Region Jönköping och vice ordförande SKR:s beredning för kompetensförsörjning och Charlotta Unden, SKR.
Moderator: Kalle Berg, SKR.